Wszystko jest możliwe, tak długo jak angażujesz w to swój umysł swoją pracę i swój czas.


Michael Phelps

Energia umysłu
jest energią życia...

Arystoteles

EEG-Biofeedback

EEG Biofeedback czyli biologiczne sprzężenie zwrotne to metoda w której klient otrzymuje informacje zwrotne o zmianach stanu fizjologicznego organizmu podczas interaktywnej współpracy z komputerem. Mózg wytwarza różne zakresy fal elektromagnetycznych. Każda z nich aktywizuje się lub wyhamowuje w zależności od aktywności, koncentracji i stanu psychofizycznego.

Fale BETA 2 (WYSOKA BETA) – wytwarzane podczas dużego stresu, lęku, tremy, ekscytacji, po wysiłku, stres pozytywny jak i negatywny
Fale BETA- wytwarzane w stanie pobudzenia kory mózgowej, stan koncentracji uwagi i aktywności poznawczej, faza myślenia
Fale ALPHA- wytwarzane w stanie relaksu, odprężenia, stan pozytywnego i twórczego myślenia, tzw. aktywny odpoczynek
Fale THETA- wytwarzane podczas lekkiego snu, hipnozy, medytacji, stan "pustki w głowie", skupienie na jednym punkcie
Fale DELTA- wytwarzane w stanie głębokiego snu
Fale SMR- wytwarzane podczas spokoju motorycznego, gotowość do działania, aktywne słuchanie, rozluźnienie jednocześnie z koncentracją

Niedobór lub nadmiar wytwarzania poszczególnych fal zakłóca lub uniemożliwia optymalne wykonywanie różnych codziennych czynności. Zbyt mało fal ALPHA wiąże się ze zmęczeniem, stresem, brakiem energii i motywacji. Nadmiar natomiast związany jest  z zaburzeniami koncentracji. Trening EEG-biofeedback ma na celu poprawę i usprawnienie funkcjonowania mózgu. Umożliwia zdobycie umiejętności kontrolowania swoich stanów emocjonalnych i efektywnie na nie wpływać.
Dzięki sprzężeniu zwrotnemu zebrane dane o występujących w danym momencie falach, zamieniane są w zrozumiały dla odbiorcy obraz. Osoba ma za zadanie tak wpływać na swoją aktywność mózgu, aby wywołać pożądane reakcje np. skupić się lub skoncentrować czyli zmniejszyć lub zwiększyć zakres konkretnych fal. Informacje przekazywane są wizualnie poprzez gry, bajki, filmy lub akustycznie słuchając muzyki.

Podsumowując i upraszczając:

1. Dzięki wyświetlanym diagramom sprawdzamy na podstawie odczytu  EEG jaki jest obecny poziom fal mózgowych, co przekłada się na konkretny stan psychofizyczny np. stres, zmęczenie, senność

2. Wybierany jest odpowiedni plan treningowy aby zahamować lub aktywizować pożądane fale 

3. Osoba trenowana szuka w sobie stanu który który odpowiada za zmniejszenie lub zwiększenie konkretnych fal, np jeśli jest zbyt dużo fali BETA 2 musi się zrelaksować uspokoić. Jeżeli już osiągnie wymagany poziom fali Beta wpływa na wyświetlane na ekranie animacje, gry, filmy, bajki

4. Podsumowanie treningu i informacja zwrotna

Metoda ta jest bezpieczna i nieinwazyjna. Jej skuteczność oparta jest na silnej woli i motywacji. Wykorzystuje się treningi relaksacyjne jak i stymulujące. Cały proces ma na celu wyuczenie określonych stanów i uświadomienie sobie w jakim stanie jest się obecnie. Człowiek jest w stanie kontrolować swoje ciało i procesy fizjologiczne. Tak jak w przypadku innych mięśni trenować trzeba systematycznie, aby utrzymać efekty pracy.

EEG-biofeedback wykorzystywany jest w różnych dziedzinach życia m.in.:

w sporcie - poprawia motorykę ciała, uczy panować nad reakcjami, poprawia koncentrację, redukuje stres, pobudza kreatywność, wzmacnia wiarę we własne możliwości, pomaga przy relaksacji i kontrolowaniu napięcia mięśni

w szkole – przy problemach z nauką, dysleksja, pomaga w lepszym i szybszym zapamiętywaniu, poprawa koncentracji

w medycynie i przy chorobach neurologicznych i zaburzeniach psychosomatycznych takich jak: ADHD, autyzm, epilepsja, uzależnienia, nerwice, zaburzenia odżywiania, chroniczny ból, bóle migrenowe, nadciśnienie

również na co dzień chcąc poprawić swoją koncentrację i pamięć, zredukować stres, nauczyć się relaksować, ułatwić zasypianie

Umysł uwolniony od nadmiaru wrażeń jest bardziej twórczy i lepiej zapamiętuje. EEG-biofeedback umożliwia osiąganie takiego stanu w każdym momencie, dzięki czemu możesz zwiększyć swoje możliwości.

Metoda stosowana i polecana zarówno dla dorosłych jak i dla dzieci. 


 
powrót do listy