Wszystko jest możliwe, tak długo jak angażujesz w to swój umysł swoją pracę i swój czas.


Michael Phelps

Energia umysłu
jest energią życia...

Arystoteles

Praca z dziećmi i młodzieżą

Uważasz jako rodzic, że Twojemu dziecku brakuje koncentracji, uwagii i motywacji do działania?
Jako rodzic chcesz by wyciągało właściwe wnioski z porażek i nauczyło się stawiać sobie realistyczne cele?

Pamiętaj, że pracę z treningiem mentalnym, coachingiem oraz biofeedbackiem można rozpocząć już od najmłodszych lat.


Wszystkie te formy rozwoju osobistego można dostosować odpowiednio do wieku w systemie gier i zabaw. Praca z najmłodszymi dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym to atrakcyjne zadania motywujące do działania, wzbudzające ich zainteresowanie, a jednocześnie wymuszające koncentrację. Podejście do dzieci jest bardziej indywidualne, oparte na pozytywnej energii i większej ilości zobrazowanych ćwiczeń.

Starsze dzieci w wieku szkolnym pracują bardziej samodzielnie nad własną kreatywnością, same dążą do odkrywania odpowiedzi na nurtujące je pytania i szukają rozwiązań najbardziej optymalnych dla nich samych. W tym wieku zaczyna się praca nad samoświadomością

Młodzież na tym etapie rozwoju staje się bardziej odpowiedzialna za swoje decyzje, uczy się planować biorąc pod uwagę szersze aspekty swojego działania. Praca z młodzieżą zaczyna więc wyglądać już jak praca z osobami dorosłymi.


Trening mentalny z dziećmi i młodzieżą to rozwój ich umiejętności życiowych, kształtowanie odpowiednich postaw młodego człowieka. Zdobyta wiedza pomaga świadomie określać plan działania i wyznaczać cele. Dzięki wizualizacjom mają większe poczucie bezpieczeństwa. Daje to możliwość zaznajomienia się z najgorszym scenariuszem jaki może się wydarzyć, a jednocześnie pozwala wypracować zachowania, które zmniejszą stres w takiej sytuacji. Wytrwałe zajmowanie się jednym zadaniem wspomaga koncentrację a sukces wpływa na wiarę w siebie.

Coaching bardzo dobrze sprawdza się w rozwijaniu talentów, poszukiwaniu pasji, wydobywaniu potencjału Odkrywa mocne i słabe strony, buduje u dzieci i młodzieży poczucie własnej wartości. Spotkania mają na celu rozbudzić ich dziecięcą kreatywność, nauczyć radzić sobie z porażkami, precyzować cele, rozwijać samoświadomość. Dzieci uczą się asertywności i empatii, stają się bardziej komunikatywne i lepiej funkcjonują w społeczeństwie.

Biofeedback jest bardzo atrakcyjną i ekscytującą metodą rozwoju poprzez interaktywne gry, filmy, bajki oraz muzykę. Dzieci uczą się rozpoznawać własne reakcje, skupiać się na zadaniu w rezultacie bardziej radzą sobie z nauką oraz sytuacjami stresowymi. Mózg dzięki wyciszeniu nadmiernych emocji lepiej zapamiętuje i koncentruje się na wyćwiczonych umiejętnościach. W efekcie możliwe jest osiąganie lepszych wyników w szkole, sporcie i innych dziedzinach życia.


 
powrót do listy